Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Współtworzymy świadomie funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, oparte na wiedzy i współpracy, poprzez innowacyjne metody edukacyjne i wspieranie rozwiązań służących społeczeństwu.

 

1.Domena działalności:

a) Społeczeństwo Obywatelskie:

 • wolontariat;
 • wsparcie III sektora-instytucji;
 • wspieranie jednostek i grup nieformalnych na rzecz podnoszenia jakości życia społecznego;
 • edukacja społeczeństwa wobec dynamiki rozwijającego się świata.

 

b) Promocja Świadomego (wyboru) Stylu Życia poprzez:

 • budowanie postaw pro środowiskowych;
 • holistyczne ujęcie zdrowia;
 • wspieranie i promowanie naturalnych sposobów żywienia;
 • ekotechnologie.

 

2. Wartości:

 • profesjonalizm, skuteczność i wysoka jakość usług/ działań;
 • kreatywne/ twórcze/ świadome myślenie, postawy;
 • innowacyjne metody pracy;
 • idea zrównoważonego rozwoju;
 • czerpanie i wspieranie potencjału różnorodności wśród ludzi;
 • kompetencja w zakresie zarządzania zmianą osobistą i w społeczności lokalnej;
 • otrzymanie narzędzi i wsparcia na rzecz podejmowania aktywności obywatelskiej;
 • samoorganizowanie się jednostek i społeczności lokalnej na rzecz podejmowania inicjatyw oddolnych i działań demokracji partycypacyjnej.

 

3. Nasze kluczowe kompetencje, umiejętności oraz technologie służące sukcesowi:

 • unikatowa wiedza;
 • doświadczenie;
 • umiejętności korzystania z wielu zasobów i łączenia ich;
 • innowacyjność;
 • wiemy jak korzystać z technologii dostępnych, jak znajdować te  niedostępne;
 • postawa twórcza;
 • umiemy przekazywać wiedzę;
 • kierujemy się pasją i zaangażowaniem;
 • nie jesteśmy obojętni na przemiany zachodzące na naszej planecie.